The Angus family brought the Wagyu breed to South Africa in 1999, with foundation Japanese genetics from Mr Shogo Takeda.

Woodview have relied heavily on Wesholme bulls to produce large framed cows that wean good calves with marbling. The foundation  bull lines used are ETJ001, ETJ 002, ETJ003, TF151 Itozurudoi, TF148 Itoshigenami, TF147 Itoshigefugi, TF Itomichi ½ and TF Terutani 40/1.  All Wagyu and Wagyu x Angus F1 calves are processed at an on farm export accredited de-boning plant from where “Woodview” branded beef is sold on domestic and international markets.

Woodview are proud to be partners in a joint venture with the Van Reenen family of Sparta and together we purchase Wagyu and Angus calves to feed and market under the “Big Beef Company” brand. Four of the females on offer at the sale are presently standing at flushing stations.

Die Angus-familie het die Wagyu ras na Suid Afrika toe gebring in 1999, met genetika vanaf die bekende Japanese teler Mnr. Shogo Takeda.

By Woodview het ons deur die jare  sterk op Wesholme-bulle staatgemaak om groot raam koeie te produseer wat met sterk kalwers met marmering. Die fondasie bullyne wat gebruik word, is ETJ001, ETJ 002, ETJ003, TF151 Itozurudoi, TF148 Itoshigenami, TF147 Itoshigefugi, TF Itomichi ½ and TF Terutani 40/1. Alle Wagyu- en Wagyu x-Angus F1-kalwers word verwerk op die  plaas se uitvoer geakkrediteerde ontbeningsaanleg waar “Woodview” gebrandmerkte  beesvleis op plaaslike en internasionale markte verkoop word.

Woodview is trots om vennote te wees in ‘n gesamentlike onderneming met die Van Reenen-familie van Sparta en ons koop Wagyu- en Angus-kalwers om te voer en te bemark onder die “Big Beef Company” -merk. Vier van die vroulike diere wat te koop aangebied word, staan tans by spoelstasies.

The Angus family brought the Wagyu breed to South Africa in 1999, with foundation Japanese genetics from Mr Shogo Takeda